Το Αμαλίειον Οικοτροφείο Θηλέων μπορεί να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του στο Μαρούσι εντελώς δωρεάν μικρό αριθμό σπουδαστριών που δεν έχουν κατοικία στην Αθήνα. Κατά προτίμηση γίνονται δεκτές σπουδάστριες που έχουν χάσει τους δύο ή τον ένα από τους γονείς τους ή είναι μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή οικογενειών που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Οποιαδήποτε όμως σπουδάστρια αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα σπουδών μπορεί να υποβάλλει αίτηση. Η φιλοξενία είναι πλήρης και περιλαμβάνει εκτός από στέγη (δίκλινα δωμάτια, ατομικά λουτρά - WC) πρωινό γεύμα & δείπνο, ξένες γλώσσες, χρήση Η/Υ & internet, δυνατότητα μεταπτυχιακών υποτροφιών.Οι εγκαταστάσεις του Αμαλιείου Οικοτροφείου Θηλέων βρίσκονται στο Μαρούσι σε κηρυγμένο χώρο πρασίνου 20 περίπου στρεμμάτων, επί της Λεωφ. Κηφισίας 219 (πλησίον σταθμού ηλεκτρικού Αμαρουσίου) και έχουν ανακαινισθεί για να ανταποκριθούν στις υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας της Ολυμπιακής Οικογένειας (διαιτητές - κριτές συνομοσπονδίας τένις).
Αμαλίειο, Αμαλείο, ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ, ΑΜΑΛΙΕΙΟ, ΑΜΑΛΕΙΟ, οικοτροφείο, θελέων, στέγη, σπουδαστική εστία, εστία, φοιτητές, φοιτήτριες, φοιτητική εστία, φοιτητική, σπουδάστριες, ενοίκιο, ενοικίαση, δωρεάν στέγαση, κατοικία, πολύτεκνος, οικονομικό πρόβλημα, αίτηση, φιλοξενία, υποτροφία, υποτροφίες, εγκαταστάσεις, επαρχία, Αθήνα
   
 
     
 

Κηφισίας 219, 15124 Μαρούσι
Τηλ. 210 8020938
secretariat@amalieion.gr
 
     

Κανονισμός Λειτουργίας

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σκοπός του σπουδαστικού τμήματος του Αμαλιείου Οικοτροφείου Θηλέων (εφεξής χάριν συντομίας «ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ») είναι η ηθική στήριξη, οικονομική ενίσχυση και πνευματική ανάπτυξη σπουδαστριών Ανωτάτων, Ανωτέρων και Μέσων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Ιδρυμάτων που είναι ορφανές από δύο ή ένα γονέα, δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, είναι μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή οικογενειών που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες και διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος τους.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού το Αμαλιείον:
Διατηρεί στις εγκαταστάσεις του στο Μαρούσι Αττικής, στέγη σπουδαστριών με πολυτελή υπνοδωμάτια, ατομικά λουτρά και WC, ειδικούς χώρους για μελέτη, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, βιβλιοθήκη.
Οργανώνει πνευματικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια και συνέδρια.
Προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας σε τρεις ολοκληρωμένους κύκλους (για αρχάριους, Lower, Proficiency) καθώς επίσης και καθοδήγηση για την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Παρέχει καθημερινά στην τραπεζαρία του οικοτροφείου πρωινό γεύμα και ελαφρό δείπνο.
Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε περιπτώσεις εξαιρετικής επίδοσης των σπουδαστριών, εφ' όσον, κατά την απόλυτη κρίση της Διοικούσης Επιτροπής, τα οικονομικά του Σωματείου το επιτρέπουν.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η φιλοξενία των σπουδαστριών στο Αμαλίειον είναι εντελώς δωρεάν. Δεν υπάρχει επιβάρυνση ή συμμετοχή των φιλοξενουμένων στις δαπάνες του Αμαλιείου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο παρών κανονισμός διέπει την εσωτερική λειτουργία του σπουδαστικού τμήματος του οικοτροφείου. Στοχεύει στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των φιλοξενουμένων και στην διασφάλιση, σε κλίμα κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, της ομαλής λειτουργίας του Αμαλιείου. Οι σπουδάστριες πάντως οφείλουν σεβασμό στις αξίες και αρχές που διαπνέουν το καταστατικό του Σωματείου δηλαδή τη χριστιανική αγάπη, την ευσέβεια στο Θεό, το σεβασμό στους ανωτέρους, την φιλανθρωπία, την ταπεινοφροσύνη, την κοσμιότητα, τη καρτερία, την αγάπη προς την εργασία και τη πίστη και αφοσίωση στα ιδανικά της παρτίδας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Στο Αμαλίειον εισάγονται κατά την απόλυτη κρίση της Διοικούσης Επιτροπής σπουδάστριες ανωτάτων, ανωτέρων και μέσων τεχνικών ή επαγγελματικών σχολών που είναι ορφανές από δύο ή ένα γονέα ή είναι μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή οικογενειών που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες, ή μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια να καλύψουν τη δαπάνη σπουδών των παιδιών τους.
Δεν έχουν κατοικία στο νομό Αττικής.
Διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος τους.
Δεν παρατείνουν αδικαιολόγητα την φοίτησή τους ή την διαδικασία για την απόκτηση πτυχίου.
Δεν απομακρύνθηκαν από το Αμαλίειον για λόγους παράβασης αυτού του κανονισμού, ούτε έχουν καταδικαστεί κατά τον Ποινικό Νόμο.
Δεν υποφέρουν από μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ψυχική ηρεμία των άλλων οικοτρόφων.
Επίσης κατ' εξαίρεσιν, μπορούν να γίνουν δεκτές σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού αριθμού των οικοτρόφων αλλοδαπές σπουδάστριες ξένων πανεπιστημίων σε εκτέλεση προγραμμάτων ανταλλαγής φιλοξενίας σε βάση αμοιβαιότητας.
Για την εισαγωγή των σπουδαστριών δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η εκπαιδευτική βαθμίδα της σχολής στην οποία σπουδάζουν.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Η εισαγωγή των σπουδαστριών γίνεται για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης κατά την απόλυτη κρίση της Διοικούσης Επιτροπής όχι όμως πέρα από τα υποχρεωτικά έτη σπουδών για κάθε σχολή και κατ' εξαίρεσιν για ένα επί πλέον ακαδημαϊκό έτος.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, το αργότερο μέχρι 20 Ιουλίου, όλες οι φιλοξενούμενες σπουδάστριες (και αυτές ακόμη των οποίων η εισαγωγή έχει ανανεωθεί) παραδίδουν στο Αμαλίειον τα υπνοδωμάτιά τους και τα αντίστοιχα ατομικά λουτρά ελεύθερα από οποιαδήποτε προσωπικά είδη. Με την αποδοχή του κανονισμού οι οικότροφοι εξουσιοδοτούν το Αμαλίειον, σε περίπτωση δυστροπίας, να απομακρύνει τα πιο πάνω είδη προς φύλαξη σε ειδικούς χώρους του υπογείου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Η διαδικασία εισόδου των οικοτρόφων στο Αμαλίειον ορίζεται ως εξής:
Για τις παλαιές οικοτρόφους αποφασίζει ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων κάθε Μάιο η Διοικούσα Επιτροπή, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν εισηγήσεως επιτροπής από μέλη της υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα με βάση τα χρόνια παραμονής στο Αμαλίειον, την επιμέλεια, την επίδοση, την οικονομική κατάσταση, το ήθος των υποψηφίων οι οποίες προσκομίζουν τα πιστοποιητικά που κάθε φορά κρίνει σκόπιμο να ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας.
Για τις νέες οικοτρόφους αποφασίζει επίσης κατά την απόλυτη κρίση της η Διοικούσα Επιτροπή στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ύστερα από εισήγηση της πιο πάνω επιτροπής κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από α) δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής του παρόντος κανονισμού, β) λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στο οποίο καταγράφεται η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, οι σπουδές, τα ενδιαφέροντα, οι επιδεξιότητες, οι επιδόσεις, τυχόν προβλήματα υγείας, κινητικότητας των υποψηφίων, γ) δύο φωτογραφίες, δ) μία τουλάχιστον συστατική επιστολή από πρόσωπο που λόγω της ιδιότητάς του γνωρίζει τον χαρακτήρα, το ήθος και την αγωγή της υποψηφίας (θα αποστέλλεται απ' ευθείας από τον συντάξαντα) ή συνηγορία του τμήματος πρόνοιας του τόπου κατοικίας της ενδιαφερομένης.
Η υπό τον Γενικό Γραμματέα επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και συντάσσει πίνακα που υποβάλλεται στην Διοικούσα Επιτροπή για κατ' αρχήν έγκριση των εισαγομένων. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης μπορεί να ζητηθεί από την υποψήφια συνέντευξη.
Η εισαγωγή των σπουδαστριών που περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικοποιείται με επικυρωτική απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής ύστερα από την εξέταση των ακολούθων πιστοποιητικών που υποβάλλονται μέσα το πολύ σε ένα μήνα από της γνωστοποιήσεως σ' αυτές της κατ' αρχήν εισαγωγής τους.
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
2. Πιστοποιητικό σπουδών που δείχνει έτος εγγραφής, έτος φοίτησης, έτη υποχρεωτικής φοίτησης, βαθμούς εισαγωγής στη σχολή και επίδοσης τελευταίου έτους.
3. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας τους
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας των ιδίων και των γονέων τους ή βεβαίωση από την Εφορία, την Νομαρχία ή την Κοινότητα για την οικονομική κατάστασή τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή διωχθεί για αδίκημα του Ποινικού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Οι σπουδάστριες έχουν δικαίωμα ανενόχλητης μελέτης σε κατάλληλους χώρους, ελεύθερης σκέψης και έκφρασης των ιδεών τους, συμμετοχής στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του οικοτροφείου. Το Αμαλίειον σέβεται την ιδιωτική ζωή των οικοτρόφων και αξιώνει τον ίδιον σεβασμό από όλες στη βάση της αμοιβαιότητας.
Κάθε σπουδάστρια έχει το δικαίωμα άμεσης αναφοράς στην Διοικούσα Επιτροπή. Προηγείται αναφορά στην Διευθύντρια και σε περίπτωση μη ανταποκρίσεως έγγραφη αναφορά στην Διοικούσα Επιτροπή. Κάθε παράλληλη ενέργεια ή ανάμειξη προσώπων εκτός της Διοικούσης Επιτροπής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι σπουδάστριες κατά την είσοδό τους στο οικοτροφείο υπογράφουν δήλωση παραλαβής των υπνοδωματίων και των αντίστοιχων λουτρών, των σκευών και των επίπλων, υποχρεουμένων να τα παραδώσουν κατά την αποχώρησή τους σε όποια κατάσταση τα παρέλαβαν. Κάθε βλάβη ή φθορά πέρα από την συνήθη χρήση, επιβαρύνει τις υπαίτιες με την υποχρέωση αποκατάστασής τους.
Στις σπουδάστριες παρέχονται τα είδη κλινοστρωμνής από το Αμαλίειον που αναλαμβάνει και το σχετικό πλύσιμο μια φορά την εβδομάδα. Οι οικότροφοι μεταφέρουν τα άπλυτα στον υπόγειο χώρο του πλυντηρίου. Για την καθαριότητα των ατομικών τους ειδών φροντίζουν οι ίδιες. Για το σκοπό αυτό το Αμαλίειον διαθέτει τα απαραίτητα μέσα.
Το Αμαλίειον έχει την ευθύνη καθαριότητας ολοκλήρου του υπογείου, του ισογείου και των κοινοχρήστων χώρων του Α' και Β' ορόφου του οικοτροφείου. Οι σπουδάστριες έχουν την ευθύνη καθαριότητας των υπνοδωματίων τους και των αντιστοίχων λουτρών / WC. Για το σκοπό αυτό το Αμαλίειον διαθέτει τα απαραίτητα μέσα.
Η καθαριότητα και τάξη των υπνοδωματίων και των αντιστοίχων λουτρών / WC αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των φιλοξενουμένων.
Η Διευθύντρια του οικοτροφείου παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την τήρηση της υποχρέωσης αυτής και σε περίπτωση συστηματικής παράλειψης εισηγείται στην Διοικούσα Επιτροπή της επιβολή κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Οι σπουδάστριες που διαβιούν στο Αμαλίειον οφείλουν:
1. Να σέβονται την προσωπικότητα εκείνων που διαμένουν ή εργάζονται στο οικοτροφείο.
2. Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση ιδιαίτερα στην διάρκεια του δείπνου και των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3. Ν αποφεύγουν την δημιουργία θορύβου στα υπνοδωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
4. Να διευκολύνουν της επιθεώρηση των υπνοδωματίων και των αντιστοίχων λουτρών / WC.
5. Να επιστρέφουν στο Αμαλίειον μέχρι της ώρας που κάθε φορά καθορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της Διευθυντρίας.
6. Να συμμορφώνονται με τις υπάρχουσες οδηγίες πρόληψης και καταστολής πυρκαϊάς.
7. Να συμμορφώνονται με τους επιβαλλόμενους από τον πολιτισμό κανόνες σωματικής καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οικοτροφείου και της ομαλής συμβίωσης των οικοτρόφων επιβάλλονται οι ακόλουθες απαγορεύσεις:
1. Ο προσηλυτισμός σε οποιοδήποτε δόγμα, αίρεση, θρησκεία ή κόμμα.
2. Το μαγείρεμα ιδιαίτερα με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, οπουδήποτε μέσα στο κτίριο. Καφέδες, λοιπά ροφήματα και μικρογεύματα μπορούν να παρασκευάζονται από τις οικοτρόφους στην κουζίνα ή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπογείου.
3. Η χρήση ραδιοφώνων, τηλεοράσεων κλπ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρενοχλείται η μελέτη και η ησυχία των άλλων οικοτρόφων.
4. Η αναγραφή συνθημάτων και τοιχοκόλληση εικόνων και αφισών στα υπνοδωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. Κατά τα άλλα η διακόσμηση των υπνοδωματίων είναι στην ελεύθερη κρίση των οικοτρόφων με τον όρο να μην δημιουργούνται ζημιές και προκύπτουν δαπάνες επισκευών. Με την παράδοση των υπνοδωματίων στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους οι σπουδάστριες παραδίδουν τα υπνοδωμάτια και τα λουτρά / WC μετά την αφαίρεση των διακοσμητικών στοιχείων. Απαγορεύεται αυστηρά η διακόσμηση των υπνοδωματίων με γλάστρες και λουλούδια.
5. Η χαρτοπαιξία και γενικά τα τυχερά παιχνίδια, η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και αυστηρότατα το κάπνισμα σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του οικοτροφείου.
6. Η αλλαγή υπνοδωματίων χωρίς την έγκριση της Διευθυντρίας ως και η μετακίνηση από τη θέση τους των επίπλων που είναι τοποθετημένα σ' αυτά. Οι οικότροφοι δεν τοποθετούν στο υπνοδωμάτιο ή στα καθιστικά των ορόφων δικά τους έπιπλα.
7. Η χρησιμοποίηση του αναβατήρα που προορίζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση οικοτρόφων με προβλήματα κινητικότητας.
8. Το πλύσιμο των ρούχων στο λουτρά των υπνοδωματίων, κοινόχρηστους χώρους και το άπλωμα στα μπαλκόνια και παράθυρα.
9. Η ρίψη αντικειμένων από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια.
10. Η είσοδος μικροπωλητών στο οικοτροφείο.
11. Τα κατοικίδια ζώα μέσα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. Εξαιρούνται σκύλοι και γάτες που διατηρεί το Αμαλίειον για λόγους φύλαξης και καθαριότητος.
12. Οι κομματικές εν γένει δραστηριότητες.
13. Η διανυκτέρευση τρίτων προσώπων στο οικοτροφείο και οι αλληλοεπισκέψεις σπουδαστριών στα υπνοδωμάτια κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και πέραν της 12ης νυκτερινής. Επιτρέπονται όμως επισκέψεις τρίτων έπειτα από συνεννόηση με την Διευθύντρια και μόνον στους χώρους του ισογείου, σε ώρες που κάθε φορά ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Το Αμαλίειον διαθέτει τεράστιους χώρους για την άνετη εξυπηρέτηση όλων των απαιτουμένων χρήσεων. Για την καλλίτερη όμως αξιοποίηση των χώρων αυτών συνιστά στις σπουδάστριες τα ακόλουθα:
Να χρησιμοποιούν για την μελέτη τους τα σπουδαστήρια και τις βιβλιοθήκες του ισογείου. Τα υπνοδωμάτια είναι ιδιωτικοί χώροι περισυλλογής, ηρεμίας και ύπνου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μελέτη σ' αυτά ιδιαίτερα ύστερα από τα μεσάνυχτα όταν μάλιστα ενοχλούνται συγκάτοικοι. Τα καθιστικά των ορόφων είναι χώροι συντροφικότητας, ανάπαυσης και χαλάρωσης. Όχι μελέτης. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η μελέτη σ' αυτά.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Οι φιλοξενούμενες σπουδάστριες δεν έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Αμαλιείου. Οφείλουν όμως να σέβονται τις δραστηριότητες αυτές και να προστατεύουν την ανενόχλητη συμμετοχή των συνοικοτρόφων τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Τις Κυριακές και μεγάλες Χριστιανικές Εορτές λειτουργείται η εκκλησία του Αμαλιείου. Οι σπουδάστριες δεν είναι υποχρεωμένες να εκκλησιάζονται. Οφείλουν όμως σεβασμό αποφεύγοντας να προσβάλουν ή διαταράζουν το εκκλησιαστικό γεγονός και σκανδαλίζουν το εκκλησίασμα με την εμφάνιση και συμπεριφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Το Αμαλίειον παρέχει στις σπουδάστριες όλα τα μέσα για την καλλίτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου σπουδών τους. Έχει όμως την αξίωση να ανταποκρίνονται στις σπουδαστικές υποχρεώσεις τους να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα, να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Να επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια.
Το Αμαλίειον με κανένα τρόπο δεν ανέχεται φαινόμενα προσχηματικών σπουδών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Διευθύντρια μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από την σπουδάστρια αποδείξεις κανονικής φοίτησης.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΤΟ Αμαλιείον δεν αναμειγνύεται βέβαια στην προσωπική και κοινωνική ζωή των σπουδαστριών εκτός οικοτροφείου. Αναμένει όμως από αυτές συμπεριφορά εν γένει που δεν εκθέτει το όνομα του Σωματείου στα μέλη, στους φίλους και στην κοινή γνώμη.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Σε περίπτωση ασθενείας σπουδάστριας ειδοποιείται ο Ιατρός του Αμαλιείου που σε συνεργασία με την Διευθύντρια ενεργούν τα επιβαλλόμενα κατά την κρίση του γιατρού για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Όταν ο γιατρός του Αμαλιείου απουσιάζει ειδοποιείται άλλος γιατρός

ΑΡΘΡΟ 19ο
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει το εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα του επομένου καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας της βιβλιοθήκης και της τραπεζαρίας. Η Διευθύντρια υποβάλλει προηγουμένως προτάσεις που έχει επεξεργασθεί κατά την κρίση της σε συνεργασία με τις οικοτρόφους.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτού του κανονισμού επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
1. Προφορική σύσταση.
2. Έγγραφη επίπληξη.
3. Έγγραφη προειδοποίηση απομάκρυνσης από το οικοτροφείο.
4. Απομάκρυνση από το οικοτροφείο.
Οι δύο πρώτες ποινές επιβάλλονται από την Διευθύντρια.
Σε κάθε περίπτωση γνωστοποιείται στην σπουδάστρια ο λόγος για τον οποίο κατηγορείται και δίνεται δυνατότητα έγγραφης απολογίας.
Κάθε παράβαση καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται με ευθύνη της Διευθύντριας,
Οι σπουδάστριες απομακρύνονται από το Αμαλίειον για παράβαση του Κανονισμού σε κάθε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση της κρίνει αναγκαία την απομάκρυνση.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Αυτός ο κανονισμός ισχύει μέχρι την τροποποίησή του που μπορεί να γίνει μόνον από την Διοικούσα Επιτροπή.
Η προσερχόμενη στο Αμαλίειον σπουδάστρια λαμβάνει γνώση του κανονισμού και αναλαμβάνει με δήλωσή της την υποχρέωση της τήρησής του.

   
  supported by Xsion.gr