Διαθεσιμότητα κλινών για φοιτήτριες – σπουδάστριες

Γνωρίζοντας τη δεινή οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας, καθώς και τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια, σας ενημερώνουμε ότι στο Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων υπάρχει μια μικρή διαθεσιμότητα κλινών για φοιτήτριες-σπουδάστριες , οι οποίες προέρχονται από την επαρχία, είναι ορφανές από δύο ή ένα γονέα, δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, είναι μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή οικογενειών που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες και διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.amalieion.gr και, συγκεκριμένα, στην Ενότητα Οικοτροφείο-Σπουδαστικό Τμήμα τις υποενότητες Κανονισμός Λειτουργίας και Δικαιολογητικά για αίτηση εισαγωγής.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων εισαγωγής:8/7/2019