ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος γραφείων 5ου ορόφου, επιφανείας 350 τ.μ, επί της οδού Δορυλαίου 10-12, Πλατεία Μαβίλη. Παραδοτέο 31/3/2023.

Πληροφορίες: secretariat@amalieion.gr