ΟΜΙΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Στις 23/3/2023 είχαμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε τον κ. Παναγιώτη Αλεβαντή, πτυχιούχο Φυσικής, ο οποίος εργάστηκε επί 33 χρόνια στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου συνέβαλε στην εισαγωγή των ελληνικών και της πολυγλωσσίας στα συστήματα πληροφορικής, οργάνωσε την πληροροφόρηση στις Γενικές Διευθύνσεις Ανταγωνισμού και Ενέργειας, εργάστηκε για την αναβάθμιση του ευρωπαϊκού αριθμού επειγόντων (112), σχεδίασε τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού δικτύου Πολιτικής Προστασίας CECIS, συνέβαλε στη δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) και είναι Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου “Ακαπνίστας”.
Ο κ. Αλεβαντής μίλησε στις οικοτρόφους μας για τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος, τα δικαιώματα των μη καπνιζόντων για καθαρό αέρα και για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα καπνικά προϊόντα.
Ακολούθησε συζήτηση που εκφράστηκαν και λύθηκαν απορίες για θέματα που άπτονται του καπνίσματος.

About Author

editor