Το εργο του Οικοτροφειου

 

Από το 2004 έως και σήμερα, λειτουργεί ως Οικοτροφείο – Φοιτητική και Σπουδαστική Εστία, που παρέχει διαμονή και σίτιση σε φοιτήτριες οι οποίες προέρχονται, κυρίως, από την επαρχία και από μη εύρωστες οικονομικά οικογένειες. Μέσω του Πολιτιστικού Προγράμματος προάγεται η καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος των οικοτρόφων με διαλέξεις ποικίλης θεματολογίας από διακεκριμένους επιστήμονες. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Επιπλέον, το Αμαλίειον σε συνεργασία με άλλους φορείς παρέχει την δυνατότητα υποτροφιών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των οικοτρόφων.

Η αγάπη και η φροντίδα ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι στήριξης του έργου του Αμαλιείου, οι οποίες ξεκινούσαν από το ενδιαφέρον που έδειχναν οι κυρίες προς τα κορίτσια, αλλά και τα μεγαλύτερα κορίτσια προς τα μικρότερα, τα οποία φρόντιζαν και περιποιούνταν σαν αδελφές.

Οι οικότροφοι παραδοσιακά λάμβαναν μέρος στις σχολικές, εθνικές παρελάσεις και μέχρι σήμερα τιμούν τις Εθνικές Εορτές, 25η Μαρτίου 1821 και 28η Οκτωβρίου 1940, ως πνευματικό ίδρυμα τιμά την μνήμη των Τριών Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου.

Πιστό στους σκοπούς της λειτουργίας του, το Αμαλίειον δε θα μπορούσε να μείνει αδιάφορο στην οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας, έτσι τα τελευταία χρόνια στηρίζει οικονομικά σε μηνιαία βάση μονογονεΐκές οικογένειες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να καλυφθούν σε αυτές τα είδη πρώτης ανάγκης.

Το Αμαλίειον, διαχειρίζεται κληροδοτήματα ειδικού σκοπού από δωρητές που το στήριξαν στην πορεία του με σκοπό την επιβράβευση των οικοτρόφων που κατά την παραμονή τους στο Αμαλίειον διακρίθηκαν για την αρετή τους, το ήθος τους, την επιμέλεια, την αγάπη στην πατρίδα και την προσήλωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα Βραβεία προορίζονται για τη χρηματοδότηση της μεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Εκτός από το έργο προς τις οικοτρόφους, το Αμαλίειον προσφέρει τους χώρους του για άλλες φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Είναι σε στενή συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων και φιλοξενεί το Περιφερειακό Τμήμα Χορού Κηφισιάς – Πολιτείας στο οποίο λαμβάνουν μέρος και όσες οικότροφοι επιθυμούν.