Αρκετοί από τους ανωτέρω επιφανείς πολίτες αφιέρωσαν και κληροδότησαν μέρος της περιουσίας τους, προκείμενου να βραβευθούν οικότροφοι, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την αρετή τους, το ήθος τους, την επιμέλεια, την αγάπη στην πατρίδα και την προσήλωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία και εις μνήμην αγαπημένων προσώπων.

Τα Βραβεία προορίζονται για τη χρηματοδότηση της μεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.