ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννα Ε. Φωκά

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έφη Ι. Ζαμπίκου

ΕΦΟΡΟΣ

Σταύρος Γ. Μαγγίνας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιουλία Σ. Αρεταίου

ΜΕΛΗ

Λυκούργος Ε. Αρεταίος

Γεώργιος Σ. Βλάχος

Γεωργία Α. Καρακάλου

Καλλιόπη Κ. Μόσχου

Παναγιώτα Θ. Παληού

Πανανός Θ. Σοφούλης

Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός