ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννα Φωκά

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έφη Ζαμπίκου

ΕΦΟΡΟΣ

Σταύρος Μαγγίνας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιουλία Αρεταίου

ΜΕΛΗ

Αρεταίος Λυκούργος

Βλάχος Γεώργιος

Καρακάλου Γεωργία

Μόσχου Καλλιόπη

Παληού Παναγιώτα

Σοφούλης Πανανός

Τσουδέρος Εμμανουήλ