Ανακοίνωση προς τις οικοτρόφους

Ανακοίνωση προς τις οικοτρόφους

Για λόγους υγιεινής διαβίωσης απαγορεύεται η είσοδος στις οικοτρόφους χωρίς να έχουν εξεταστεί με ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ για τον COVID – 19. Το Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων ανοίγει προς το παρόν μόνο για τις οικοτρόφους που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου των οικοτρόφων είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου, που φανερώνει ότι έχουν