Διαθεσιμότητα κλινών για φοιτήτριες – σπουδάστριες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 στο Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων υπάρχει διαθεσιμότητα κλινών για φοιτήτριες-σπουδάστριες, οι οποίες προέρχονται από την επαρχία, είναι ορφανές από δύο ή ένα γονέα, δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, είναι μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή οικογενειών που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες και διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας, την Ενότητα Οικοτροφείο-Σπουδαστικό Τμήμα, τις υποενότητες Κανονισμός Λειτουργίας και Δικαιολογητικά. Για αίτηση εισαγωγής από τις 27/08/2019 μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Οικοτροφείου.