Ανακοίνωση προς τις οικοτρόφους

Ανακοίνωση προς τις οικοτρόφους

Για λόγους υγιεινής διαβίωσης απαγορεύεται η είσοδος στις οικοτρόφους χωρίς να έχουν εξεταστεί με ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ για τον COVID – 19.

Το Αμαλίειον Οικοτροφείον Θηλέων ανοίγει προς το παρόν μόνο για τις οικοτρόφους που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου των οικοτρόφων είναι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου, που φανερώνει ότι έχουν εξεταστεί με ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ για τον COVID – 19 μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους, σε Πιστοποιημένο Ιατρικό Κέντρο. Το κόστος για την εξέταση θα καλυφθεί από το Αμαλίειον με την προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής από την οικότροφο.

Σας γνωστοποιούμε ότι υπάρχει υπεύθυνος Ιατρός, ο οποίος σε περίπτωση ασθενείας οικοτρόφου μετά την είσοδό της στο Αμαλίειον, θα καλείται προς αξιολόγηση και παρακολούθηση του περιστατικού. Επίσης η οικογένεια θα ενημερώνεται αμέσως.

Το Αμαλίειον τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης του  Ε.Ο.Δ.Υ. για την ασφαλή διαβίωση τόσο των οικοτρόφων όσο και την εργασία του προσωπικού.

Σημ: Επιτρέπεται η παραλαβή βιβλίων και αντικειμένων κατά τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου της Διεύθυνσης κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

About Author

editor