ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 για τις οικοτρόφους μας  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/08/2022.

About Author

editor